I’ll show you my weakness

Macht⇔Zwakte, kracht⇔Kwetsbaarheid 〉 schaamte

Macht en kracht, zwakte en kwetsbaarheid. Liggen de verhoudingen tussen elkaar wel zo vast als vaak verondersteld wordt? En wat voor rol speelt het begrip ‘schaamte’ in dit alles? Zomaar wat mijmeringen van mij over dit geheel het afgelopen jaar, uiteindelijk leidend tot een foto en een song.

Toont de macht van een mens ook zijn kracht aan; is de kracht juist niet gelegen in het tonen van zwakte? Kwetsbaarheid tonen vereist kracht. De macht van een mens, in welke vorm dan ook, kan leiden tot schaamte bij de ander. Daarentegen kan de kracht van/in een persoon ervoor zorgen, dat deze schaamte zich niet ontwikkelt.

Ook de machtigste persoon zal diep van binnen zijn eigen zwakheden kennen en kracht nodig hebben om zich hier niet voor te schamen. Is het willen hebben van macht ook eigenlijk niet het proberen te maskeren van zwakte? Angst voor het onbekende.

Wat gebeurt er als ik mijn zwakte, mijn kwetsbaarheid, toon; hoe stel ik me op. Wat denken anderen van me; ik voel me onzeker, weet niet wat er gebeurt. Is het wel een zwakte als ik me kwetsbaar op stel. Schaam ik me of geeft het me juist kracht mijn eigen zwakte te tonen.

Het ligt aan het individu zelf wat te doen met deze veronderstelde ‘gebreken’. Verbergen door macht uit te stralen of gebruiken om uiteindelijk een krachtiger persoon te worden. Mijn tip: toon je kwetsbaarheden, toon je zwaktes. Laat het gebeuren en toon juist hiermee, je kracht. Zwak is degene die hier niet mee om weet te gaan.

Iedere keer dat de schaamte wordt overwonnen, leidt dat tot een toegenomen zelfvertrouwen. Niet met als doel om macht te verwerven, maar slechts enkel om te komen tot totale vrijheid. Rekening houdend met de kwetsbaarheid van een ander, doch onverschillig over wat een ander van hem denkt.

Zo is kwetsbaarheid geen zwakte, maar een geduchte kracht, de schaamte ver voorbij. Met de macht de mens toleranter en verdraagzamer te maken ten opzichte van zijn medemens.

Immers, als ieder mens zijn eigen zwaktes/kwetsbaarheden durft te tonen aan de medemens, is er geen enkele reden meer om te schamen; is er geen macht meer nodig om de eigen zwaktes te maskeren. Wij allen zijn gelijk, met al onze onvolkomenheden. Geen mens uitgezonderd!!!!

Is dat niet precies, wat deze wereld, deze samenleving op dit moment juist nodig heeft?! Iets meer kwetsbaarheid in plaats van al dat machogedrag. Meer begrip voor elkaar in plaats van direct de aanval te zoeken. Laten we hopen dat men tot inkeer komt. Misschien naïef, ik weet het, maar ik mag het toch wel hopen.


I’ll show you my weakness, I believe it’s my strength


De onderstaande foto vond ik zeer toepasselijk. De volgende generatie; de invloed van ons volwassenen op onze kinderen bepaalt of tolerantie en verdraagzaamheid een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Nog geheel onwetend op dit moment, maar wat willen wij ze mee geven voor later?

Naar aanleiding van al deze overpeinzingen ontstond bij mij de inspiratie die leidde tot de onderstaande song, namelijk: “I’ll show you my weakness”. Ditmaal leek het mij leuk om de ‘studio’-versie te plaatsen. De ‘live’- uitvoering is reeds geplaatst op de site.Nogmaals, bedenk wel, de muziek is thuis opgenomen en geen professioneel studiowerk!! Maar volgens mij doet dat totaal geen afbreuk aan de intentie van het nummer.

Dat was hem voor deze week. Voel je vrij dit bericht te delen of van een reactie te voorzien, waarvoor alvast mijn hartelijke dank!!

Groetjes, RenéSchrijf je in voor de mailinglijst:

* indicates required


Deel dit /Share this

Dreamer

Tijd voor een nieuw bericht!! Ditmaal wil ik graag een duidelijk geval van samenhang tussen de 3 elementen, muziek, fotografie en tekst laten zien. Het tafereeltje vond afgelopen zomer plaats tijdens onze vakantie.

Het geheel inspireerde me tot het hieronder geplaatste. Vanuit de foto ontstond een stukje tekst. Vanuit de tekst ontstond het muzieknummer en vanuit de song ontstond weer de tekst bij de muziek. Kun je het nog volgen??

Het is een mooi voorbeeld van hoe het er aan toe kan gaan in die bovenkamer van me (wat een chaos….) en beloofd is beloofd, de bedoeling van deze blog is mede jullie daar een inkijkje in te geven!!

Let wel, de tekst van de song is dus een andere dan de tekst bij de foto’s, maar volgens mij is de songtekst prima te volgen door de mooie, duidelijke zang van Chantal.

Beide teksten bevatten een duidelijke boodschap. Een mens kan niet zonder dromen, hoop en/of verwachtingen. Probeer de dromen die je als kind had op latere leeftijd ook nog steeds te hebben.

Blijf sowieso dromen houden gedurende het leven. Niet altijd even makkelijk, ik weet het, maar het kan je leven wel degelijk verrijken.

Bedankt weer voor jullie aandacht. Schroom niet een reactie te geven en deze site te delen met wie je maar wilt. Tot gauw!!!! Groetjes, René


“Dreamer”

Balancerend op een dunne balk, trachtend het evenwicht te bewaren, beeld je, zonder het zelf te beseffen, het begrip leven fantastisch uit.

De beweging naar voren, weg van de duisternis, op zoek naar licht. Het hoofd geheven, de laatste zonnestralen zijn voor jou.

Op de achtergrond de hoop en verwachting gevangen in een boog, ontstaan uit het spel der elementen. Je kunt het, hebt vertrouwen en geniet.

Hoe lastig het soms ook zal zijn, zelfs uit de donkere momenten kan uiteindelijk iets moois ontstaan.
At Hodson Street – “Join’ This Ride” 

 

Schrijf je in voor de mailinglijst:

* indicates required


Deel dit /Share this

Optredens


Optredens At Hodson Street


Op deze pagina zullen toekomstige optredens vermeld worden. Op dit moment zijn we druk bezig met alle voorbereidingen. Optredens worden spoedig verwacht. Schrijf je in op de mailinglijst om niets te missen en altijd op de hoogte te blijven van het laatste nieuws!!


“See You Soon”!!


Schrijf je in voor de mailinglijst:

* indicates required


Deel dit /Share this

Eerbetoon aan een mooie stad

Zo, de eerste blog is een feit. Geen lange blog, maar een eenvoudig eerbetoon aan de stad waarin ik sinds enige jaren woon. Tevens een mooie gelegenheid om een foto uit de fotogalerij extra te belichten.

Haarlem, de stad waarin mijn, veronderstelde, creatieve talenten eindelijk hun weg naar buiten weten te vinden. Geen belemmeringen meer, gewoon gaan. Misschien stelt het wel niets voor, pech dan, maar ik voel me er wel bij!!

Voel je ook zeker niet gedwongen dit al te moeten lezen en bekijken, het is een mogelijkheid die ik wil bieden. Het zou al geweldig zijn als ik één persoon op deze aardbol zou kunnen plezieren met mijn creatieve “oprispingen”.

Met zo’n fijne en mooie stad als initiator kost het weinig moeite om inspiratie op te doen. Stap de deur uit en kijk goed om je heen; laat vervolgens je gedachten de rest doen. Dat was precies wat er met deze combinatie van foto en tekst gebeurde. Van het kijken kwam de foto, van de gedachten kwam de tekst.


“Feest aan het Spaarne”

Zelden brengt een splitsing saamhorigheid, maar jou is het gegeven.

Met sierlijke bewegingen verdeel jij, nonchalant en ogenschijnlijk zonder veel inspanning, de stad in twee.

Gescheiden van elkaar, maar onlosmakelijk en met genoegen één geheel, Haarlem. Bruisend, vol energie, net als jouw wezen.

Prachtig om te zien hoe jij verbindt door te scheiden.


Dat was hem, de eerste blog, de kop is eraf!! De komende tijd is mijn bedoeling diverse blogs te plaatsen, zodat duidelijker wordt wat mijn bedoeling met dit alles is. Mocht het je bevallen, ben je nieuwsgierig of wat dan ook geworden, schroom niet en schrijf je in voor de mailinglijst. Des te meer zielen, des te meer vreugd!!!!

Tot gauw. Groetjes, René


Schrijf je in voor de mailinglijst:

* indicates required


Deel dit /Share this