Korte inleiding René’s Blog

De bedoeling van de blog is om alles wat ik, René, nog te melden heb bij foto’s, muziek of in het algemeen, hier te plaatsen. De geplaatste foto’s en muziek vertellen vaak maar een klein gedeelte van een groter verhaal. Tegelijkertijd is er regelmatig een interactie tussen beide elementen. In deze blog kan ik daar dan verder op ingaan.

Ook zullen hier gedachten/overpeinzingen of wat ik ook maar kwijt wil, geplaatst worden. Onderwerp zal, zoals eerder gezegd, meestal datgene zijn wat een mens al maar kan bezighouden, en dan in de breedste zin van het woord.

De hoop is de lezer hiermee te “prikkelen” en misschien zelfs een discussie op gang te brengen over het aangereikte onderwerp. Niet voor niets kan “At Hodson Street” als een “totaalbeleving” worden gezien. Interactie tussen de lezer en mij vind ik erg belangrijk!!

Rest mij nog te zeggen, dat ik hoop, dat jullie op deze site een aangename tijd zullen doorbrengen. Hetzij door de muziek, hetzij door de fotografie, hetzij (en dat zou helemaal mooi zijn) door de combinatie van alles. Schrijf je in voor de mailinglijst en blijf zo op de hoogte van alles wat er ook maar op de site geplaatst wordt en laat gerust wat van je horen middels een reactie.

Nogmaals, om dit nog even een keer extra te benadrukken, alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze blog ligt bij mij, René. Het zijn mijn gedachten/overpeinzingen en Chantal kan hier dan ook op geen enkele manier op worden aangesproken!!!!

Schrijf je in voor de mailinglijst:

* indicates required


Deel dit /Share this